“Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus”

Kim Bisgaard, leder af Godsbanen

 

Mød KulturERhvervs medlem, Kim Bisgaard i et interview om hjertebarnet, Godsbanen og om krydsningen mellem kultur og erhverv.

Godsbanen. Ordlyden leder tankerne hen på et sted med store tunge pulserende maskiner, og en konstant larm af motor og menneske i røg og damp. Det er et sted, som historisk set var fyldt med hårdtarbejdende mennesker, et sted med store bygninger i beton og sten, der kunne modstå at blive brugt til slidsomme opgaver. Et træfpunkt, hvor menneske og produkter igennem tiden har krydset hinandens spor. Sådan forestiller jeg mig det i hvert fald.

Og den gamle Godsbane, der ligger og putter sig bag de store Aarhusianske kulturinstitutioner, Musikhuset og Aros, står stadig med en fin rød murstensfacade, med rå godshaller og togskinner som vidner om stedets støvede fortid. Skinnerne er rustne og stedet er ikke længere, hvad det var engang. Det er noget andet. Noget mere.

For togene stopper ikke længere her, når de kommer til Aarhus. Trods det har Godsbanen stadig en stærk puls.

Stedets DNA har ændret sig til i dag at være et arnested for kulturen i Aarhus. Bygningerne gennemsyres nu dagligt af kreativ iværksætteri, kultur og produktion, og Godsbanen er blevet et transit for kreative processer og et mødested for kultur og erhverv og mennesker sådan helt basalt.

 

En mand med visioner

Én af ildsjælene, som har været med til at give den gamle Godsbane nyt liv hedder Kim Bisgaard. I det daglige bærer han den formelle titel som leder af Godsbanen. Men han er langt fra formel. Tværtimod så er han en mand med en sprudlende personlighed. Han er drevet af kunst og kreativitet, og tilsidesætter gerne sin bureaukratiske titel til fordel for fællesskab og dialog i øjenhøjde med de 22 organisationer og i alt mere end 110 cvr-numre, som huserer på stedet.

Kim har en fortid som kulturiværksætter, og har et væld af opstartede biografklubber, små musikfestivaler og andre kulturarrangementer i bagagen. Før sin ansættelse ved Godsbanen, var det tidligere ham der sad i direktørstolen på Horsens Ny Teater, og han havde også en finger med i spillet, da erhvervsnetværket i Horsens i sin tid blev etableret.

Man kan med rette sige, at den nuværende leder af Godsbanen, besidder en stor forståelse for krydsfeltet mellem kultur og erhverv. Han er en ihærdig ambassadør for kunsten og kulturen i Aarhus, men samtidig en mand, der er fortaler for, at netop kulturbrancherne og erhvervslivet bliver bedre til at søge inspiration ved hinanden, etablere samarbejder på tværs og afsøge nye muligheder, der kan medføre innovation og vækst, der imødekommer både kunstneriske og forretningsstrategiske præmisser.

Jeg har sat Kim i stævne til en snak om kultur og kreativitet, og for at blive en lille smule klogere på, hvad det er Godsbanen kan og hvad visionen er for den kreative oase midt i smilets by.

 

Kulturelt kraftsted med meget højt til loftet 

Det er ikke svært at få øje på linket mellem kultur og erhverv på Godsbanen. Alene en hurtig rundvisning i og omkring Godsbanen giver et godt indblik i stedets tværfaglige aura, og de oplagte muligheder, som stedet giver kultur og erhverv for at sætte hinanden i stævne. Foruden de lækre konferencefaciliteter, små og store scener, de rå og rustikke godsbanehaller, restauranten og de spændende udendørsarealer, der byder på anderledes kreative rammer for arrangementer og oplevelser, så huser stedet også åbne værksteder, hvor kreative iværksættere holder til med et utal af kreative projekter på kryds og tværs. Og projekterne og iværksættervirksomhederne på Godsbanen spænder over mange forskellige kreative håndværk og kulturelle genrer.

Kim fortæller at det ikke er ualmindeligt, at erhvervslivet henvender sig for eksempelvis at få lavet prototyper på nye produkter eller for at få kreative indspark til egen forretning og forretningsrelaterede processer. Og så er der selvfølgelig virksomheder, der vælger at afholde seminarer og konferencer på stedet, da faciliteterne er anderledes og forfriskende både i arkitektur såvel som den kreative energi, der findes i hver en krog af Godsbanen. ”Erhvervslivet er vilde med, at det har kant på sådan en mindre poleret og mere Berlin-agtig måde. Her finder de en autenticitet, der ikke findes andre steder. Det er vi ret stolte af”.

Mens vi går summer jeg lidt over mulighederne i huset. Umiddelbart virker det som et ret spændende initiativ at samle så mange kreative iværksættere på ét sted. Her er skabt et ordentligt format, der potentielt set kan brandes som én stærk kreativ platform, hvor erhvervslivet kan komme og banke på, for at tilegne sig viden, sparring, og etablere partnerskaber med kreative iværksættere. De har helt sikkert fat i noget her. Kim understreger at trods de eksisterende tværfaglige initiativer på stedet, så er der stadig er en hel del uudnyttet potentiale i huset. ”Vi arbejder hårdt på at skabe et ordentligt format med spændende rammer for kreativ kompetenceudvikling og læring, og for at få det mere traditionelle erhvervsliv til at se stedet som en inspirationskilde, hvor de kan gå på jagt i kultur og kunst og i ro og mag afsøge stedet for et kulturelt match, der måske tilmed kan være med til at styrke deres egen forretning indadtil såvel som udadtil. Med Godsbanen er der givet rum til at møde andre felter end sit eget i en kreativ kontekst. Der ligger så meget potentiale i den mulighed.”

 

På sporet af kreativitet

Jeg kan ikke lade være med at stikke lidt til Kim for at finde ud af, om ikke det at skulle holde styr på de 22 organisationer på stedet og samtidig håndtere de offentlige og private partnerskaber, som stedet er baseret på er en svær balance.

Selv har jeg en forestilling om, at et sted med så mange kreative ildsjæle med egne visioner og en snert af kompromisløshed kan give grå hår og svedige håndflader i et ledelsesperspektiv. Men Kim griner da jeg spørger ham, om han altid formår at holde tungen lige i munden. ”Jeg tror man ville blive skør, hvis man var den type leder, der havde det bedst med bureaukrati og hierarkiske systemer. Den slags leder er jeg ikke, og det ville heller ikke fungere på sådan et sted som Godsbanen. Jeg elsker at miljøet er så pulserende og sprudlende, også selvom det til tider kan være svært at styre. Der skal være plads til lidt kaos og til at folk prøver forskellige ting af uden helt at vide, hvad det fører med sig. Det er jo essensen af kreativitet og innovation i min optik.

Her på stedet er der en evig jagt på kulturelle og kreative værdier og vi opfordrer folk til at involvere sig i kulturen og lege med, og det uanset om de er kreative iværksættere, erhvervsfolk eller besøgende i privatregi. Jeg tror det er et godt udgangspunkt, hvis målet er at bygge bro og skabe en fælles forståelse og samtidige give alle en mulighed for at bidrage til kunsten og kulturen i én eller anden forstand. Som leder af Godsbanen ser jeg helt klart et potentiale i at være et slags arnested for kunsten og kulturen.

Og Godsbanens berettigelse ligger i at være et sted, hvor der er plads til at både kulturforbrugerne, erhvervslivet og de kreative iværksættere tager et fælles ansvar for dens udvikling og har mulighed for at engagere sig i hinanden. Det er jo først der, at kunsten og kulturen virkelig får værdi.” Og når nu Kim selv er inde på det med værdiskabelse, så virker det nærliggende at spørge ham om, hvad det er for en værdi Godsbanen som kulturinstitution stræber efter. Det lyder jo som om, at de allerede har fat i den lange ende. ”Vi er godt på vej, og både erhvervslivet og kulturforbrugerne har fået øjnene op for os. Men Godsbanen er jo en organisation i udvikling og i konstant bevægelse, så vi forsøger hele tiden at afsøge nye måder at finde og skabe værdi for alle de mennesker, der kommer i huset. Personligt så har jeg især meget fokus på den kreativeklynge hernede. Den er stærk. Men der er stadig lidt vej igen, før vi bliver så stærke, at vi kan holde på de kreative kræfter, så de ikke smutter til KBH. Og uden de kreative, ingen kreativ innovation og ikke noget pulserende kulturliv, så enkelt er det jo”.

 

Hvorfor KulturERhverv?

Inden Kim og jeg bryder op , kan jeg ikke dy mig for lige at spørge til hans indmeldelse i KulturERhverv. ”Foreningens DNA ligger jo lige til højrebenet i forhold til vores eget DNA, så det var en no brainer. Jeg kan sagtens se KulturERhverv blive et netværk, hvor kultur og erhverv kan lære af hinanden. Og det at foreningen har fokus på den læring vi kan hente fra hinanden og muligheden for at dele viden og indgå partnerskaber på tværs, det synes jeg har værdi. Foreningen stritter lidt i alle retninger lige nu, og især her i regionen, kunne det være fedt med flere engagerede medlemmer, men jeg kan helt sikkert se muligheder i alsidigheden, og i at have et netværk, hvor fællesnævneren er, at medlemmerne består af folk der virkelig vil kulturen uanset branche. Og så har jeg en interesse i selv at indgå som en aktiv del af platformen, da den helt sikkert kan gøre noget for os som kulturinstitution. Her kan vi mødes med de andre medlemmer i øjenhøjde, blive klogere på hinandens behov, og så kan vi måske også være med til at skabe værdi for de andre medlemmer og omvendt.”.

Med de fine ord i bagagen, var det tid til en krammer og et ”på gensyn” inden turen igen gik hjem til sekretariatet i KBH.

 

Fakta om Godsbanen:

Godsbanen blev ombygget og stod klar i marts 2012

De oprindelige bygninger er fra 1923

Der er 10.500 kvm indendørs lokaler, og 200 mennesker har sin daglige gang på Godsbanen.

I løbet af det første år husede Godsbanen ca. 450 arrangementer.

Der var 175.000 besøgende til stedet det første år.

Stedet fungerer både som produktionssted for kunst og kultur, og som oplevelsessted samt kulturelt kompetencecenter

For mere information om stedet og arrangementer, besøg www.godsbanen.dk

Skrevet af KulturERhverv’s sekretariat