HVOR KULTUR OG ERHVERV MØDES OM KREATIV VÆKST…

KOM MED TIL DEN ÅRLIGE GENERALFORSAMLING!

ONSDAG D. 20. MARTS afholder KulturERhverv den årlige GENERALFORSAMLING, hvor medlemmer har chancen for at stille spørgsmål og få indsigt i foreningen arbejde i 2018 og handlingsplan for 2019.

Generalforsamlingen finder sted fra KL. 15-17 hos DLA PIPER, RÅDHUSPLADSEN 4, 1550 KØBENHAVN.

Dagsordenen for generalforsamlingen er, som følger:

1) Valg af dirigent
2) Forelæggelse af årsberetning for 2018
3) Forelæggelse af årsrapport 2018 inkl. regnskab samt godkendelse heraf
4) Redegørelse for foreningens handlingsplan for 2019
5) Forslag fra medlemmer
6) Forelæggelse af budget, herunder forslag til kommende års kontingent samt godkendelse heraf
7) Udpegning og præsentation af eventuelt nye medlemmer til bestyrelsen
8) Valg af revisor
9) Evt.

NB! Tilmelding til generalforsamlingen skal ske til sekretariatet på info@kulturerhverv.nu senest mandag d. 18. marts.