HVOR KULTUR OG ERHVERV MØDES OM KREATIV VÆKST…

KulturERhverv indkalder nu til foreningens årlige GENERALFORSAMLING, og vi håber meget, at du har lyst til at deltage og høre mere om året, der er gået, og ikke mindst få indsigt i foreningens planer og aktiviteter i 2018.

Tidspunkt for generalforsamlingen er TORSDAG D. 22. MARTS FRA KL. 15-17.

Generalforsamlingen vil blive afholdt hos KulturERhverv-medlem, DLA Piper, på RÅDHUSPLADSEN 4, 1550 KØBENHAVN.

Dagsordenen for generalforsamlingen er, som følger:

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens forelæggelse af årsberetning for 2017
3) Bestyrelsens forelæggelse af årsrapport 2017 inkl. regnskab samt godkendelse heraf
4) Bestyrelsens redegørelse for foreningens handlingsplan for 2018
5) Forslag fra medlemmer
6) Bestyrelsens forelæggelse af budget, herunder forslag til kommende års kontingent samt godkendelse heraf
7) Bestyrelsen udpeger og præsenterer eventuelle nye medlemmer til bestyrelsen
8) Valg af revisor
9) Evt.

Vi vil desuden invitere gæster, der vil komme og holde et lille, fagligt relevant oplæg. Mere information om dette følger i nærmeste fremtid.

TILMELDING TIL GENERALFORSAMLINGEN SKAL SKE TIL info@kulturerhverv.nu SENEST FREDAG D. 16. MARTS.