HVOR KULTUR OG ERHVERV MØDES OM KREATIV VÆKST…

KOM MED TIL DEN ÅRLIGE GENERALFORSAMLING!

Coronavirus satte en grundig stopper for KulturERhvervs generalforsamling, der efter planen skulle være afholdt tilbage i marts.

Nu forsøger vi igen og inviterer hermed til generalforsamling onsdag den 2. september fra kl. 15 til 16.30 hos DLA Piper på Rådhuspladsen 4 i København.

I sekretariatet håber vi meget, at du som medlem har lyst til at komme og høre mere om KulturERhvervs arbejde, indsatsområder og strategi både i et kortere og længere perspektiv.

Vi håber meget, at du som medlem har lyst til at komme og være med. Generalforsamlingen er ikke mindst en mulighed for aktivt at være med til at præge foreningens aktiviteter og målsætninger. Og så er det naturligvis også en oplagt mulighed for at møde andre af foreningens medlemmer.

Dagsorden for generalforsamlingen er, som følger:

1) Valg af dirigent
2) Forelæggelse af årsberetning for 2019
3) Forelæggelse af årsrapport 2019 inkl. regnskab samt godkendelse heraf
4) Redegørelse for foreningens handlingsplan for 2020
5) Forslag fra medlemmer
6) Forelæggelse af budget, herunder forslag til kommende års kontingent samt godkendelse heraf
7) Udpegning og præsentation af eventuelt nye medlemmer til bestyrelsen
8) Forslag om ændring af vedtægter
9) Valg af revisor
10) Evt.

Vi holder selvfølgelig grundigt øje med, hvordan situationen for smittespredning udvikler sig, og sørger for, at rammerne er, så generalforsamlingen kan foregå sundhedsmæssigt sikkert for alle.

Tilmelding er nødvendigt for at deltage og skal ske til info@kulturerhverv.nu navn og organisation senest fredag d. 28. august.

Vil du som medlem gerne have et forslag eller lignende på dagsordenen, så beder vi dig om at sende det til sekretariatet, også til info@kulturerhverv.nu og ligeledes senest fredag d. 28. august.

Vel mødt!