HVOR KULTUR OG ERHVERV MØDES OM KREATIV VÆKST…

Konference med Den Jyske Kunstfond

KulturERhverv var medarrangør, da Den Jyske Kunstfond inviterede til konference på FÆNGSLET i Horsens mandag d. 9. december.

Omdrejningspunktet var kulturel idé-, projekt- og forretningsudvikling samt partnerskaber og matchmaking mellem kultur- og erhvervsliv, og konferencen er en del af de initiativer, som er blevet realiseret i forlængelse af den vækstplan for de kreative erhverv, som blev udsendt af den daværende VLAK-regering i foråret 2019.

Den Jyske Kunstfond udgør sammen med Øernes Kunstfond – som KulturERhverv også arrangerede en tilsvarende konference sammen med – de såkaldte regionale kunstfonde. De regionale kunstfonde har til formål især at yde støtte til kulturprojekter og -produkter med stærke kommercielle potentialer, f.eks. ved at projektet eller produktet involverer eller baserer sig på et partnerskab med en eller flere erhvervsvirksomheder.

Den Jyske Kunstfonds konference bød blandt andet på gruppesessioner, hvor deltagerne kunne præsentere deres idéer til kulturprojekter på konferencerne og få feedback fra eksperter fra krydsfeltet mellem kultur og erhverv til, hvordan de kan styrke projektets kommercielle potentiale og samarbejdsmuligheder med virksomheder.

Hvis du arbejder eller ønsker at arbejde med projekter eller produkter, som befinder sig i grænsefeltet mellem kultur og erhvervsliv, så er der al mulig grund til at følge med i Den Jyske Kunstfonds arbejde.

Du kan læse mere om Den Jyske Kunstfonds formål, ansøgningskriterier og arbejde samt ikke mindst om de regionale kunstfonde, som Den Jyske Kunstfond er en del af, her.