HVOR KULTUR OG ERHVERV MØDES OM KREATIV VÆKST…

NETVÆRKSMØDE HOS MOESGAARD MUSEUM D. 1/11

KulturERhverv inviterer til netværksmøde i smukke omgivelser hos Moesgaard Museum lidt udenfor Århus. Formålet er som ved alle vores netværksmøder at skabe bro på tværs af brancher, samt fremhæve potentialet i kreative partnerskaber mellem dansk erhvervsliv og kulturaktører.

moesgaard-museum-til-invitation

Tidspunkt: Tirsdag d. 1. november 2016 kl. 14:00 – 16:00

Sted: Moesgaard Museum – Moesgård Allé 15, 8270 Højbjerg.

Temaer: Erhvervssamarbejder + Kultur og Sundhedsfremme

Velkomst: Henrik Hatt (Administrativ Leder, Moesgaard Museum)

Gæst: Eva Hjelms (Cand. Mag i Moderne Kultur & Kulturformidling, Kulturkoordinator i Helsingør Kommune) 

Moesgaard Museum er et internationalt, kulturhistorisk museum, der med udgangspunkt i arkæologi og etnografi forsker i og formidler menneskelivets vilkår – lokalt, globalt og over tid. Administrativ leder, Henrik Hatt, vil vise os rundt på museet samt indvie os i, hvordan de bruger erhvervslivet i deres arbejde.

Kultur og Sundhedsfremme: Muligheder og barrierer: I lande som England og Sverige har der i mange år været arbejdet med hvordan strategisk brug af kunst og kulturelle aktiviteter kan anvendes for at fremme sundheden. I Danmark er der først nu kommet fokus på området, senest via satspuljemidler til ‘Kultur på recept’, der skal gennemføres i fire kommuner over de næste tre år. Men området mødes stadig med en del skepsis af både kultur- og sundhedsfolk, og det kan være udfordrende at arbejde på tværs af sektorer. Eva Hjelms, der til dagligt arbejder i Helsingør Kommune, vil fortælle os om muligheder og barrierer på området.

Tilmelding sker ved at sende en mail til info@kulturerhverv.nu inden d. 25/10. 

Der vil kun være et begrænset antal pladser til arrangementet, så det er først til mølle!

Vi glæder os til at se jer.