HVOR KULTUR OG ERHVERV MØDES OM KREATIV VÆKST…

Om Den Jyske Sangskole

Kulturinstitutionen Den Jyske Sangskoles arbejde er fokuseret  på talentarbejde og breddearbejde.

Talent findes overalt,  alle har en stemme og sang kan ændre liv. Det er baggrunden for Den Jyske Sangskoles arbejde med sang og lederudvikling. Vi ønsker at skabe livskvalitet og glæde ved at give sangen en rolle i det enkelte menneskes liv og ved at give sangen en rolle i samfundet.

Vores talentarbejde er samlet i skoleafdelingen, som giver de 220 sangere i MidtVest Pigekorene og Herning Kirkes Drengekor en ambitiøs uddannelse med fokus på vokal og musikalsk skoling, personlig udvikling og med et tydeligt fokus på dannelse. Alt sammen giver det eleverne et godt fundament for deres videre vej i livet – uanset vejens retning. Et vigtigt mål med Den Jyske Sangskoles uddannelsesforløb er at klæde sangerne på til at synge i Herning Kirkes Drengekor og MidtVest Pigekor, så korene kan være klingende eksempler på at talent findes overalt, uanset hvor i Danmark eller verden korene optræder.

Målet med Den Jyske Sangskoles breddearbejde er at give alle mennesker i Herning og det øvrige Midt- og Vestjylland mulighed for at synge sammen igennem hele livet.

Både vores bredde- og vores talentindsats foregår i samarbejde med institutioner og enkeltpersoner lokalt, regionalt og internationalt, med Den Jyske Sangskole som et kraftcenter for sanglig og menneskelig udvikling. Vi ønsker at bidrage til en bedre verden. Det gør vi ved at bringe sangen ind  i samfundet som en resurse – eksempelvis som et aspekt af folkesundheden, og ved, musikalsk og dannelsesmæssigt, at understøtte MidtVest Pigekor og Herning Kirkes Drengekor i at udvikle sig til kor i verdensklasse.