HVOR KULTUR OG ERHVERV MØDES OM KREATIV VÆKST…

Om Sangens Hus

Sangens Hus er et nationalt samarbejdsforum for sang.

Som en katalysator for sangglæden i Danmark skal Sangens Hus styrke og udvikle sangkultur på alle niveauer og indenfor alle genrer. Med en bevilling fra Kulturministeriet og bred politisk opbakning fra Folketingets Finansudvalg blev projektet lanceret i august 2013.

Fundamentet for Sangens Hus er et samarbejde mellem alle sangaktører, der kan og vil indgå i et samarbejdsforum med fokus på at fremme sangen i Danmark gennem videndeling, talentudvikling og sangprojekter.

Sangens Hus er ikke et fysisk hus – ikke endnu, i hvert fald. Sangens Hus er et samarbejdsforum, bygget af ideer, netværk og fælles interesser og drevet af ønsket om at skabe et åbent fællesskab for sangen i al sin mangfoldighed.

Læs mere om Sangens Hus på www.sangenshus.dk.