HVOR KULTUR OG ERHVERV MØDES OM KREATIV VÆKST…

weboptimeret

OM KULTURERHVERV

KulturERhvervs hovedformål er at udvikle og styrke samarbejdet mellem kultur- og erhvervsliv ved at arbejde for at gøre kultur til et prioriteret vækstområde i det danske erhvervsliv og øge kendskabet til erhvervslivets muligheder indenfor kulturen.

KulturERhverv arbejder med tre fokusområder:

I) MEDLEMSNETVÆRK
KulturERhvervs netværk tæller i skrivende stund omtrent 100 medlemmer, der spænder over store og mindre virksomheder, iværksættere, festivaler, kommuner, brancheorganisationer og kulturinstitutioner.

Du kan se den nuværende medlemskreds her.

II) VIDENDELING
KulturERhverv formidler den nyeste viden om krydsfeltet mellem kultur- og erhvervsliv med fokus på at skabe tiltag, der øger kendskabet til potentialet for samarbejder mellem de to sektorer.

III) FORRETNINGSUDVIKLING
KulturERhverv indsamler, præsenterer og kvalificerer best practice-eksempler på succesfulde partnerskaber til inspiration for kultur- såvel som erhvervsaktører.


Foreningens arbejde
Formålet med foreningens løbende aktiviteter er at konsolidere KulturERhvervs position som aktiv platform, hvor erhvervsliv og kulturaktører mødes, udveksler erfaringer og udvikler samarbejder.

Alle KulturERhvervs tiltag har til formål at højne forståelsen af og evnen til at udnytte mulighederne for nytænkende samarbejder mellem kultur- og erhvervsliv.

Blandt tiltagene er en række medlemsarrangementer, Medlemmer i

KulturERhverv tilbyder bl.a. medlemmer adgang til foreningens samling af cases, med aktuelle, inspirerende eksempler på samarbejde mellem kultur- og erhvervslivet, som løbende får tilføjet nye.

Medlemmer får ligeledes en årlig publikation, som præsenterer den nyeste viden og de bedste partnerskaber fra krydsfeltet mellem kulturen og erhvervslivet.

Foruden indsamling og videreformidling af viden til foreningens medlemmer afholder KulturERhverv også en række medlemsarrangementer for foreningen, hvor kultur- og erhvervsfolk fra netværket mødes, og hvor der desuden er inspirationsoplæg fra toneangivende skikkelser fra det danske kultur- og erhvervsliv.

Afholdelse af GÅ-HJEM / NETVÆRKSMØDER, bl.a. i forbindelse med aktuelle begivenheder såsom åbninger af venues og udstillinger samt virksomhedsbesøg.

Udgivelse af en årlig PUBLIKATION, der sammenfatter den vigtigste viden samt de mest inspirerende cases fra året. Der samles op på udviklingen og erfaringerne fra de aktører og virksomheder, foreningen har arbejdet med. Den digitale publikation udkommer eksklusivt til foreningens medlemmer.

Udtalelser:

”Den største gevinst er det fantastiske netværk og den kontaktflade, vi har fået med en verden af kreative og spændende mennesker, som hjælper til med, at vi bliver ved med at udvikle os som virksomhed.”

Freddy Larsen, Sponsorchef Royal Unibrew

“Det er utrolig interessant som kulturvirksomhed at sidde i et netværk med det tungere erhvervsliv. Det er der generelt ikke mange muligheder for i Danmark. Det at være kulturinstitution er ikke længere nok. Man er nødt til at indtænke ens interessenter – heriblandt erhvervslivet.”

Søren Hvidt, Daglig leder Bremen Teater