HVOR KULTUR OG ERHVERV MØDES OM KREATIV VÆKST…

Om KulturERhverv

Foreningen KulturERhverv blev grundlagt i 2012 på initiativ fra en række virksomheder og kulturinstitutioner, der ønskede et netværksforum, hvor kulturen og erhvervslivet i Danmark kan mødes med henblik på at udvikle nye partnerskaber, finansieringsmodeller og forretningsområder i krydsfeltet mellem dem. KulturERhvervs daglige drift og arbejde er udelukkende finansieret af foreningens medlemmer.

KulturERhvervs arbejde

Foreningens arbejde, aktiviteter og tiltag sigter desuden mod at højne forståelsen af og evnen til at udnytte mulighederne for nytænkende samarbejder mellem kultur- og erhvervsliv.

KulturERhverv arrangerer inspirations- og netværksmøder for foreningens medlemmer, hvor de kan komme i tæt forbindelse med hinanden, udveksle erfaringer og drøfte udviklings- og samarbejdsmuligheder. Til møderne er der altid oplæg fra toneangivende profiler og aktører fra feltet – tidligere har blandt andre Netflix, Victoria and Albert Museum, Novo Nordisk og Sennheiser været på programmet.

Foreningen indsamler, kvalificerer og videreformidler viden om og erfaringer med nytænkende og succesfulde partnerskaber til inspiration for både kultur- og erhvervsaktører. Medlemmer får løbende tilsendt nye, spændende cases fra feltet og modtager desuden en årlig publikation, som sammenfatter de vigtigste udviklinger og partnerskaber i året, der er gået.

KulturERhvervs netværk

KulturERhvervs nuværende medlemskreds spænder over både store og mindre virksomheder, spændende iværksættere, anerkendte kulturinstitutioner og festivaler samt fremtrædende turist-, branche- og politiske organisationer.

Den nuværende medlemskreds kan ses her.

Udtalelser fra medlemmer i KulturERhverv

”Den største gevinst er det fantastiske netværk og den kontaktflade, vi har fået med en verden af kreative og spændende mennesker, som hjælper til med, at vi bliver ved med at udvikle os som virksomhed.”

Freddy Larsen, sponsorchef, Royal Unibrew

“Det er utrolig interessant som kulturvirksomhed at sidde i et netværk med det tungere erhvervsliv. Det er der generelt ikke mange muligheder for i Danmark. Det at være kulturinstitution er ikke længere nok. Man er nødt til at indtænke ens interessenter – heriblandt erhvervslivet.”

Søren Hvidt, daglig leder, Bremen Teater

Se en film fra et af KulturERhvervs medlemsarrangementer på Anarkist i Odense.