HVOR KULTUR OG ERHVERV MØDES OM KREATIV VÆKST…

weboptimeret

 

OM KULTURERHVERV

KulturERhvervs hovedformål er at gøre kultur til et prioriteret vækstområde i det danske erhvervsliv samt at øge kendskabet til erhvervslivets muligheder indenfor kulturen.

Foreningen arbejder med tre fokusområder:

Medlemsnetværk:
KulturERhvervs netværk består af omtrent 100 medlemmer, der spænder fra store til mindre virksomheder samt en række anerkendte kulturinstitutioner og brancheorganisationer.

Videndeling:
KulturERhverv formidler ny viden indenfor kultur- erhverv feltet med fokus på at skabe tiltag, der øger kendskab til potentialet for kultur-erhverv samarbejder.

Forretningsudvikling:
Formidling og indsamling af best-pratice eksempler på succesfulde partnerskaber til inspiration for kultur- såvel som erhvervsaktører.

Foreningens arbejde
Formålet med foreningens løbende aktiviteter er at forstærke KulturERhvervs position som aktiv platform, hvor erhvervsliv og kulturaktører mødes og udveksler erfaringer. Alle tiltag har til hovedsigte at høje forståelsen af- samt evnen til at udnytte mulighederne for nytænkende kultur- erhverv samarbejder.

Tiltag:

Afvikling af nationale INSPIRATIONSMØDER med foredrag af aktuelle partnerskabers aktører.

Afholdelse af GÅ-HJEM / NETVÆRKSMØDER bl.a. i forbindelse med aktuelle begivenheder såsom åbninger af venues og udstillinger samt virksomhedsbesøg. Deltagerlister bliver altid frigivet så alle får mulighed for både at udvide netværket og erfaringsudveksle med hinanden.

Udgivelse af et månedligt VIDEO-NYHEDSBREV med den nyeste viden om tendenser og undersøgelser indenfor feltet samt en partnerskab case.

Udgivelse af en årlig PUBLIKATION, der sammenfatter den vigtigste viden samt de mest inspirerende cases fra året. Der samles op på udviklingen og erfaringerne fra de aktører og virksomheder foreningen har arbejdet med. Den digitale publikation udkommer eksklusivt til foreningens medlemmer.

 

Udtalelser:

”Den største gevinst er det fantastiske netværk og den kontaktflade, vi har fået med en verden af kreative og spændende mennesker, som hjælper til med, at vi bliver ved med at udvikle os som virksomhed.”

Freddy Larsen, Sponsorchef Royal Unibrew

 

“Det er utrolig interessant som kulturvirksomhed at sidde i et netværk med det tungere erhvervsliv. Det er der generelt ikke mange muligheder for i Danmark. Det at være kulturinstitution er ikke længere nok. Man er nødt til at indtænke ens interessanter – heriblandt erhvervslivet.”

Søren Hvidt, Daglig leder Bremen Teater