HVOR KULTUR OG ERHVERV MØDES OM KREATIV VÆKST…

weboptimeret

 

OM KULTURERHVERV

KulturERhvervs hovedformål været at gøre kultur til et prioriteret vækstområde i det danske erhvervsliv og øge kendskabet til erhvervslivets muligheder indenfor kulturen.

Foreningen arbejder med tre fokusområder:

MEDLEMSNETVÆRK
KulturERhvervs netværk består af omtrent 100 medlemmer, der spænder fra store til mindre virksomheder samt en række anerkendte kulturinstitutioner og brancheorganisationer.

VIDENDELING
KulturERhverv formidler ny viden om krydsfeltet mellem kultur- og erhvervsliv med fokus på at skabe tiltag, der øger kendskab til potentialet for samarbejder mellem dem.

FORRETNINGSUDVIKLING
KulturERhverv indsamler, præsenterer og kvalificerer best practice-eksempler på succesfulde partnerskaber til inspiration for kultur- såvel som erhvervsaktører.


Foreningens arbejde
Formålet med foreningens løbende aktiviteter er at forstærke KulturERhvervs position som aktiv platform, hvor erhvervsliv og kulturaktører mødes og udveksler erfaringer.

Alle KulturERhvervs tiltag har til formål at højne forståelsen af og evnen til at udnytte mulighederne for nytænkende samarbejder mellem kultur- og erhvervsliv.

Tiltagene er bl.a. …

Afvikling af nationale INSPIRATIONSMØDER med foredrag af aktuelle partnerskabers aktører.

Afholdelse af GÅ-HJEM / NETVÆRKSMØDER, bl.a. i forbindelse med aktuelle begivenheder såsom åbninger af venues og udstillinger samt virksomhedsbesøg. Deltagerlister bliver altid frigivet, så alle får mulighed for både at udvide netværket og erfaringsudveksle med hinanden.

Udgivelse af et månedligt VIDEO-NYHEDSBREV med den nyeste viden om tendenser og undersøgelser indenfor feltet samt en partnerskabscase.

Udgivelse af en årlig PUBLIKATION, der sammenfatter den vigtigste viden samt de mest inspirerende cases fra året. Der samles op på udviklingen og erfaringerne fra de aktører og virksomheder, foreningen har arbejdet med. Den digitale publikation udkommer eksklusivt til foreningens medlemmer.

 

Udtalelser:

”Den største gevinst er det fantastiske netværk og den kontaktflade, vi har fået med en verden af kreative og spændende mennesker, som hjælper til med, at vi bliver ved med at udvikle os som virksomhed.”

Freddy Larsen, Sponsorchef Royal Unibrew

“Det er utrolig interessant som kulturvirksomhed at sidde i et netværk med det tungere erhvervsliv. Det er der generelt ikke mange muligheder for i Danmark. Det at være kulturinstitution er ikke længere nok. Man er nødt til at indtænke ens interessenter – heriblandt erhvervslivet.”

Søren Hvidt, Daglig leder Bremen Teater