HVOR KULTUR OG ERHVERV MØDES OM KREATIV VÆKST…

VÆRKTØJER

KulturERhverv introducerede i foråret 2015 en ny form for medlemsmøder: Værktøjsmøder. Ideen med møderne går i al korthed ud på at introducere helt konkrete værktøjer og forretningsmodeller som er udviklet blandt vores medlemmer og netværk til styrkelse af processen i partnerskaber mellem kultur og erhverv.

Fordelen ved værktøjsmøderne er, at når vi er flere sammen i en workshop, bliver dialogen – og gensidig nytte af at bruge værktøjerne – også mere nuanceret og givende. Målgruppen for møderne er såvel erhvervsvirksomheder som kulturvirksomheder idet vi antager at man i et partnerskab også kan samarbejde om at implementere de rette værktøjer for succes.

Her på siden giver vi et overblik over de værktøjer som KulturERhverv samarbejder med og som har deltaget på møderne indtil videre.


Music Business 2020

MB2020-logo-RGB-1200_0 (2)

MusicBusiness 2020 arbejder for at bringe musik i spil på nye måder i organisationer, kommuner og institutioner for at bidrage til at skabe et sundere samfund. MB 2020 repræsenterer skabere af musikken, der med udgangspunkt i den veldokumenterede forskning på området, komponerer musik, så det fungerer som et strategisk værktøj til at skabe sundere og mere velfungerende borgere, medarbejdere og organisationer.

Tilbud til medlemmer af KulturERhverv:

MusicBusiness 2020 tilbyder alle medlemmer af KulturERhverv et gratis inspirationsmøde, hvor vi sammen afdækker, hvordan I udnytter det potentiale, musikken rummer. Forud for mødet gennemgår vi jeres muligheder og begrænsninger for skræddersyet anvendelse af musik. Vi tilpasser mødet efter jeres organisation og konkrete indsatsområde, hvad enten I kommer fra en privat virksomhed, kommune eller offentlig institution.

Musik påvirker os mennesker både fysisk og psykisk og kan anvendes til at skabe bedre trivsel på arbejdspladsen, afhjælpe smerte i behandlingsforløb, forebygge stress i en travl hverdag og optimere atmosfæren i privaten og i offentlige rum.

Læs mere i vores publikation ’Musik & Sundhed’, der illustrerer de mange måder, hvorpå musik kan fremme sundhed og velvære. Download gratis HER

Læs mere om MB2020 på: www.mb2020.dk


Culture Score Card

Group

Culture Score Card er et værktøj designet til at teste potentialet for succes for et kulturprojekt defineret i bred forstand. De stærke og svage sider vurderes ud fra alle relevante succeskriterier indenfor kvalitet, ledelse, synlighed, aktualitet, værdier m.m., og viser projektets modenhed udelukkende med udgangspunkt i egne formål/mål. Kulturprojekter er ofte afhængige af ekstern finansiering, derfor er værktøjet særdeles velegnet til en proces med en potentiel samarbejdspartner, som jo ikke mindst er lige så interesseret og afhængig af at vurdere projektets potentiale og faldgruber – på forhånd! Hvis du endnu ikke har en partner/sponsor giver værktøjet dig nyttige input til din projektbeskrivelse og ansøgning.

Læs mere om Culture Score Card, et gennemprøvet værktøj udviklet i Norge efter dansk koncept og med brugersupport i hele norden, på www.culturescorecard.dk

Tilbud til KulturERhverv medlemmer:

Medlemmer af KulturERhverv får via en voucher-kode gratis adgang til at oprette egen konto i Culture Score Card, som herefter giver mulighed for at registrere og teste et vilkårligt antal projekter op til flere gange i en 12 måneders periode.

Endvidere tilbydes en gratis scanning af et kulturprojekt samt en personlig rådgivning i at arrangere interne workshops i egen organisation eller med en sponsorpartner.

I begge tilfælde rettes kontakt direkte til Lennart von Haffner på: lvh@kreativtforum.dk


Artlab

Artlab

Artlab er Dansk Musikerforbunds Kursuscenter – og et pit-stop for alle kunstnere. Artlabs målsætning er – med kunstnernes kompetencer i centrum – at skabe udvikling i kunst, iværksætteri og kreative erhverv. Artlab er et kreativt pit-stop, hvor du som professionel kunstner kan tjekke ind og få ideer til at videreudvikle din platform, netværk og karriere – og opdatere dig selv i forhold til et kreativt arbejdsmarked i enorm udvikling.

Artlab har været oplægsholder ved KulturERhvervs Værktøjsdage i henholdsvis København og Aarhus.

Læs mere om Artlab på www.artlab.dk


Booomerang

logo (3)

Booomerang er en af Danmarks førende crowdfunding platform, når det drejer sig om iværksætteri indenfor kunst- og kulturprojekter. Ved at stille en crowdfunding-platform til rådighed er Booomerang med til at sikre, at talenter og gode idéer ikke bliver overset. De arbejder på at stimulere og støtte talentpuljen inden for iværksætteri, kunst og kultur, så vi i Danmark i fremtiden kan leve af innovation og den gode idé.

Ligger du selv inde med et projekt, du kunne tænke dig at få med på booomerang.dk, kan du kigge forbi siden Start et crowdfunding-projekt og hente inspiration til, hvordan du kommer i gang.

Booomerang har været oplægsholder ved KulturERhvervs Værktøjsdage i både København og Aarhus.


Fundraiseren

e7f0a4fd-1a3c-4136-a1fb-7b2b170840cffundraiseren

Fundraiseren.dk er en mindre virksomhed som har eksisteret siden 2010. De arbejder med fundraising, sponsering, partnerskaber og projektudvikling for både offentlige og private virksomheder og har siden 2010 hentet mere end 150 mio. kroner hjem fra støtteydere til spændende projekter. Fundraising er målrettet private fonde og offentlige puljer inden for mange fagområder – fra iværksætteri til kunst og kultur. De kalder det penge til udvikling.

Læs mere på www.fundraiseren.dk

Tilbud til KulturERhverv medlemmer:

Fundraiseren.dk tilbyder alle medlemmer af KulturERhverv 1 måneds gratis adgang til Danmarks største fondsdatabase og fundraising portal, www.fonde.dk (en adgang pr. organisation) samt muligheden for at få 12 mdr. adgang efterfølgende til prisen på 6 mdr. Dvs. 1.200 kr. ex. moms med en besparelse på 400 kr.

Gratis prøveadgange kan rekvireres ved at sende fulde navn, organisationsnavn og e-mail til info@fonde.dk. Derefter fremsender Fonde.dk loginoplysninger inden for 1-2 hverdage. 

Fundraiseren.dk tilbyder også alle medlemmer af KulturERhverv 20 % rabat på alle kursusaktiviteter, herunder på Danmarks eneste fundraising og sponseringsforløb målrettet kulturaktører.

Læs mere her: www.kulturogkapital.dk.


Kultur & Näringsliv

images.jpgKultur-o-Näringsliv

Kultur & Näringsliv er søsterorganisation til KulturERhverv. De er pt. Sveriges førende brobyggere mellem kultur- og erhvervsliv i Sverige og besidder en bred og kompetent medlemsskare. Udover diverse aktiviteter og arrangementet som foreningen afvikler for medlemmerne, er det også værd at nævne den årlig Arts & Business Awards – en prisuddeling der hylder årets bedste partnerskaber mellem kultur- og erhvervsliv i Sverige SABA (Swedish Arts & Business Awards)

Læs mere om Kultur & Näringsliv på www.kulturnaringsliv.se